Studiul realizării și punerii în funcțiune a dotărilor