Montare

Servicii oferite:

  • Evaluarea preliminară a situației amplasamentului
  • Elaborarea proiectului de montare efectivă a dispozitivului /sistemului medical
  • Realizarea amenajărilor conform prevederilor specificate de producător și cuprinse în normativele în vigoare
  • Realizarea instalațiilor electrice, mecanice, dacă este solicitată de beneficiar
  • Verificarea geometriei de montare pentru a respecta specificațiile producătorului și normativele de securitate în exploatare
  • Derularea etapelor de montare
  • Verificarea finală a lucrărilor executate și testarea acestora
  • Testarea funcționării întregului ansamblu, recepționarea de către personalul nominalizat al utilizatorului și predarea finală
  • Consemnarea într-un proces verbal, însoțit de buletine de verificare specifice, a lucrărilor predate