Punere în funcțiune

Servicii oferite:

  • Analiza prevederilor legale și a cerințelor privind siguranța pentru punerea în funcțiune a dispozitivelor/sistemelor medicale
  • Verificarea existenței condițiilor care trebuie asigurate de către beneficiar
  • Lucrări premergătoare și amenajarea locației de utilizare, cu nominalizarea exactă a condițiilor asigurate
  • Punerea în funcțiune efectivă a dispozitivului / sistemului medical
  • Punerea în funcțiune efectivă a dispozitivului / sistemului medical
  • Testarea funcționării conform parametrilor prescriși de producător și normativelor specifice în vigoare
  • Verificarea cunoștințelor personalului utilizator în ceea ce privește însușirea modului de operare/ utilizare a dispozitivului/sistemului medical conform indicațiilor producătorului
  • Încheierea de procese verbale de predare / dare în folosință