Instruire personal

Servicii oferite:

  • Instruire inițială, la punerea în funcțiune și periodică a personalului utilizator
  • Verificarea respectării instrucțiunilor de utilizare date de producător și a normativelor în vigoare
  • Testarea personalului în ceea ce privește modul de utilizare a dispozitivelor/sistemelor medicale în condiții de siguranță
  • Încheierea actelor ce dovedesc conformitatea parametrilor testați și cunoștințele personalului utilizator